Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

 Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος  ο Τροπαιοφόρος ανήκει στη χορεία των μεγαλομαρτύρων και είναι από τους λαοφιλεστέρους Αγίους της Εκκλησίας μας. Έζησε κατά τα τέλη του 3ου αιώνος μ.Χ. και τας αρχάς του 4ου επί της βασιλείας του Διοκλητιανού.

 Η εποχή του υπήρξε εποχή σκληρών διωγμών και εξοντωτικών κατά της Χριστιανικής Πίστεως. Ο Γεώργιος είχε μεγάλο αξίωμα. ήτο κόμης και διακρινόταν σ' όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για την γενναιότητά του και την ανδρεία του.

Παρ' όλη τη δόξα όμως και τις τιμές δεν αρνήθηκε να θυσιάση τα πάντα και να ομολογήση με παρρησία ενώπιον του αυτοκράτορος και πολλών αρχόντων την χριστιανική του πίστιν. Υπέμεινε βασανιστήρια πολλά και φρικτά που στο τέλος τον ανέδειξαν Μεγαλομάρτυρα.


Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Αγιος Γεώργιος Ιτεών Πατρα:

Αγιος Γεώργιος Ιτεών Πατρα:

ΛΟΥΚΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ: " Tιμή στους ήρωες του 1940 "

ΛΟΥΚΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ: " Tιμή στους ήρωες του 1940 ": Αἰωνία ἡ μνήμη    πάντων τῶν ὑπέρ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος εὐκλεῶς ἀγωνισαμένων καί ἡρωικῶς πεσόντων Λουκαϊτ ῶ ν κατά τό  Ἒ πος ...


About