Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Απολυτίκιο Συλλήψεως Αγίας Άννης
Ἀπολυτίκιον  Ἦχος δ΄
Σήμερον τῆς ἀτεκνίας δεσμὰ διαλύονται· τοῦ Ἰωακεὶμ γὰρ καὶ τῆς Ἄννης εἰσακούων Θεός, παρ᾽ ἐλπίδα τεκεῖν αὐτοὺς σαφῶς, ὑπισχνεῖται θεόπαιδα· ἐξ ἧς αὐτὸς ἐτέχθη ὁ ἀπερίγραπτος, βροτὸς γεγονώς, δι᾽ Ἀγγέλου κελεύσας βοῆσαι αὐτῇ· 
 https://youtu.be/qLq-Mv1gyxg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

About