Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Αγαπητοί μου φίλοι

Η άφατος Θεία φιλανθρωπία μάς αξιώνει και φέτος να προσεγγίζουμε με δέος το ακατάληπτο Μυστήριο των Χριστουγέννων. Ο Θεός ο ίδιος, με την άπειρη αγάπη Του, κατήλθε στον κόσμο ως 'Φως απρόσιτον', εισήλθε στα μονοπάτια της ιστορίας, με ταπείνωση, κένωση, πτωχεία, άπειρη συγκατάβαση και φιλανθρωπία, για να συναντήσει την 'καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη' των ταπεινών ανθρώπων, να την αναδείξη ως την μόνη και αληθινή δόξα μας, να την ενδύσει με τη θεοϋφαντη στολή της αθανασίας.
Για να φωτίζει με αυτό το φως Του την ζωή όλων μας, διαλύοντας το σκότος της απογνώσεως και του άγχους και να μας αξιώνει να δίδωμε 'την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού', με πνεύμα ταπεινό και ανδρείο.
Η μυστική Χάρις και χαρά αυτών των εορτών φαιδρύνει την Κτίσιν και χαροποιεί την Εκκλησία του Θεού.
Με την ευκαιρία των Εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου, Σας απευθύνω τις θερμότερες και εγκαρδιότερες των ευχών μου, όπως ο Σαρκωθείς Κύριος Σάς πολυετεί με πλούσια τη δύναμη και προστασία της Θείας Χάριτος, να ευλογεί τα έργα Σας και να Σας χαρίζει φωτισμό και εγρήγορση πνευματική, ειρήνη, πρόοδο, υγεία και παν αγαθόν.
Εν δε το, επί θύραις, νέο έτος, να πληροί χαράς, ευφροσύνης, θείων ευλογιών και χαρίτων την καρδιά και τις ημέρες Σας, να αξιωθείτε εκπλήρωση κάθε θεοφιλούς επιθυμίας και να το διέλθετε με την αισιόδοξη ελπίδα της πίστεως και της αγάπης που ο Θεός εμπνέει.
Τα έτη Σας πολλά και θεοτίμητα.
Με ειλικρινή εκτίμηση
Τό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Ιτεών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

About